Beste financiële adviseurs

EXPERT FINANCIEEL ADVIES

OVER ONS


Als de zaken stagneren …

Processen in organisaties kun je vergelijken met waterwegen. Rivieren kronkelen, zoeken hun eigen weg en zijn niet altijd beheersbaar. Jouw organisatie is ook continu onderhevig aan veranderingen. Jouw einddoel staat je helder voor ogen maar de stroom wijzigt voortdurend.

Ondernemers en managers in het MKB hebben vaak vele bordjes in de lucht te houden om de continuïteit van hun bedrijf te waarborgen en om winstgevend te blijven. De agenda is alle dagen overvol. En er is vaak te weinig tijd om nieuwe ontwikkelingen te bedenken en te realiseren

Als je de bedding beter inricht is de stroom beter beheersbaar en bereik je makkelijker de doelen. Als de processen op orde zijn, de juiste informatie aanwezig is om goed te kunnen sturen en medewerkers gemotiveerd hun werk doen, volgt de winst bijna vanzelf.

De rivier de Marne past zich steeds aan om haar einddoel, de zee, te blijven bereiken. Hiervoor zal zij haar bedding moeten verleggen, buiten haar bestaande oevers moeten treden, obstakels moeten omzeilen of soms zelfs “afbreken”. Hierdoor verandert zij soms in een kolkende en bruisende watermassa, soms in een kabbelende beek.Succes en focus liggen dicht bij elkaar.

Market: De klant en de klant van de klant zijn belangrijk voor het rendement.
Approach: De beste inzichten en benaderingen bevinden zich buiten de comfort zone.
Re-use: In alles wat je veel doet wordt je goed.
New: Innovatie, een selectie is succesvol toepasbaar.
Effective: Richt energie op positief resultaat dan brengt energie.
Costs: Rendement is een functie van minstens twee variabelen.
Structure: Duidelijkheid brengt het meeste plezier.

HOE KUNNEN WIJ U HELPEN